Top websites that started using Sputnik.Metrika

Top websites that started using Sputnik.Metrika

DomainCountryRankContacts
pravo.gov.ru RU3,370
digital.gov.ru RU19,424
fssp.gov.ru RU30,804
npd.nalog.ru RU53,607
fsvps.gov.ru RU65,178
rea.ru RU97,172
Download the list in CVS format
Flat price per the report, subscription is not required.

Top websites that stopped using Sputnik.Metrika

Websites that stopped using Sputnik.Metrika

DomainCountryRankContacts
www.mchs.gov.ru RU32,909
rostrud.gov.ru RU80,896
www.yarregion.ru RU83,756
mo.mosreg.ru RU122,228
gov.karelia.ru RU125,700
kirovreg.ru RU132,376
Download the list in CVS format
Flat price per the report, subscription is not required.